Gå med i nätverket

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt under de första två åren.
Som medlem får du tillgång till vår medlemssida som är
tänkt att underlätta kommunikation inom nätverket.

   

  Vår integritetspolicy och hur vi behandlar dina kontaktuppgifter och enkätsvar:

  Kontaktuppgifter
  Vi samlar in kontaktuppgifter för att skapa ett nätverk. Uppgifterna delas i första hand med andra i nätverket. Uppgifterna kan även delas utanför nätverket så länge det inte är i samlad form för rent kommersiellt syfte. Vi kan alltså t ex lämna dem till t ex Kultur Skåne (regionen) för att nå er enskild eller i grupp men vi lämnar dem aldrig till försäljare av vare sig konstnärsprodukter eller begagnade bilar.

  De uppgifter vi tänker är aktuella som kontaktuppgifter är:
   • Namn
   • Personnummer
   • Email
   • Övriga kontaktuppgifter

  För att kunna sätta dig i professionell kontakt med andra noterar vi även vad du är verksam som, t ex filmare, hantverkare, gallerist. 

  Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver och behåller bara dina kontaktuppgifter fram till projektredovisningen hösten 2022. Efter det krävs ett nytt godkännande från dig för att uppgifterna ska lämnas vidare till den nya organisationen. Du kan själv välja att avregistrera dig inom dessa två år.

   

  Kommentarer inaktiverade.