OM KULTURNAVET ÖSTERLEN

Föreningens första styrelse

Konst och kultur är en av de stora näringarna på Österlen, den är en viktig faktor för platsens identitet och utvecklingspotential samt inte minst en kreativ hub för kulturutveckling som i sin förlängning når långt utanför den geografiska platsen.

Kultursektorn på Österlen består av hundratals små aktörer. De flesta drivs som egna företag där den enskilde utövaren ska hantera alla delar i ett företagande samtidigt med sitt konstnärliga skapande. Kulturnavet Österlen är ett nätverk med 200 medlemmar och är idag en lokal resurs för professionella kulturaktörer, vare sig det handlar om kreativa mötesplatser, påverkansarbete, kulturpolitisk omvärldsbevakning eller gemensamma tjänster.

Läs/ladda ner vår rapport!

Kulturnavet Österlen är en nystartad ideell förening som knyter samman och har skapat en gemensam plattform för professionella kulturarbetare på Österlen – konstnärer, författare, filmare, musiker, formgivare, skådespelare, gallerier, scener etc – men vill också visa på kulturens roll som viktig näring i regionen.
Syftet med Kulturnavet Österlen är dels att skapa möjligheter till samarbeten och erfarenhetsutbyten, men också betona vilken ekonomisk resurs kulturen är på Österlen – hur betydelsefulla kulturarbetarna är för näringslivet och vilken positiv effekt de kan ha på andra näringar i regionen. 
Ambitionen är att på längre sikt – allteftersom medlemsantalet växer – vara en viktig aktör på Österlen: både ekonomiskt, socialt och rent kreativt. Många av medlemmarna sitter hemma och arbetar, utspridda över hela Österlen med omnejd, föreningen kan hjälpa till att skapa synergieffekter. 
Kulturnavet började som ett tvåårigt Leaderprojekt och övergick till en ideell förening våren 2023. I dagsläget har den runt 200 medlemmar, ordnar regelbundet träffar och erbjuder externa kurser då och då. I upptagningsområdet ingår förutom Simrishamn även kommunerna Tomelilla och Ystad. 
 Styrelsen består 2023/24 av Anna-Carin Uggla (ordförande), Caroline Alesmark (kassör), Maria Anderberg, Carina Hägg, Sanna Persson Halapi, Johan Stenius och Bea Tigerhjelm. Permanent adjungerade är Susan Bolgar, Eva Brumark och Polgara Järnefelt.
 
 

 

Kommentarer inaktiverade.