OM KULTURNAVET ÖSTERLEN

Kulturnavet Österlen riktar sig till professionella kulturaktörer på Österlen. Målet är att skapa en organisation som är ändamålsenlig och ger den service och de fördelar som kultursektorn efterfrågar. Kulturnavet Österlen blir en fristående och obunden organisation vilken, efter de två projektåren, kommer att övergå i kultursektorns ägo. Hur en sådan framtida organisation ska se ut, och hur den ska finansieras, ingår i projektet att lösa. Projektet har startat med en allmän introduktion och med en enkät till personer/organisationer i kultursektorn där önskemål och behov kartläggs.

Konst och kultur är en av de största näringarna på Österlen. Kulturnäringen är viktig för den som har den som yrke och inkomst, viktig för utvecklingen på Österlen och, inte minst, för kulturens egen skull. Till skillnad från t.ex. större industrier består kultursektorn av hundratals små aktörer, de flesta med sina egna företag där den enskilde utövaren ska hantera alla delar i ett företagande samtidigt med sitt konstnärliga skapande.

Kulturnavets främsta uppgift är att skapa nytta för de professionella kulturaktörerna på Österlen vare sig det handlar om fördelaktiga upphandlingar av tjänster, omvärldsbevakning eller gemensam distribution av trycksaker under sommaren. Det är användarna som bäst vet vad de behöver och Kulturnavet Österlen strävar efter att vara en lyhörd organisation i kontinuerlig kontakt med kulturlivets intressenter.

I maj 2020 beviljade LEADER Sydöstra Skåne ett tvåårigt bidrag till projektet Kulturnavet Österlen för att utveckla en plattform/organisation för service och stöd till kulturlivet på Österlen, d.v.s. kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Arbetet kommer att utföras av Susan Bolgar och Anna-Carin Uggla och ske i nära samarbete med kulturlivet.

Projektet slutredovisas i november 2022 då en fungerande modell för service till kultursektorn ska finnas på plats med tydlig organisation och finansiering. 

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Kommentarer inaktiverade.